એ સારે મીલકે હમ કો પાગલ બના રહે હૈ !!!

ક્યાં ગયા એની ** ના મીંદડા  …. હવે તમને એમ થાશે કે હું કોની વાત કરું છું ?  તો વાત છે ત્રણ જણા જે  ગુજરાત ની ચૂંટણી પહેલા બહુ ફુદકતા હતા … અમારા ભાઈ શ્રી હાર્દિક પટેલ , જીગ્નેશ મેવાની , અલ્પેશ ઠાકોર

તો આ ત્રણે ને માલુમ થાય કે હવે તમે ત્રણ જે મુદ્દા લઇ ને કુદતા હતા એ સોલ્વ થઇ ગયા કે હવે 2019 ની ચૂંટણી આવે ત્યારે પાછી પટેલ ને અનામત , ઠાકોર સમાજ  ના મુદ્દા ને  જીગ્નેશ ને કહી દલિત ને નું પાછું શોષણ થાશે ??

હવે જો તમે આ ત્રણ ટોપા ને સપોર્ટ કરતા હોઈ તો ગાળું નીચે કોમેન્ટ માં લખવા ની છૂટ  છે ને જો તમે આ ત્રણ તકવાદી મીંદડા ને સપોર્ટ કરીઓ હોઈ તો દિલ પાર હાથ રાખી ને પુછ જો  આપ કા ” યે  તીનો  ને ચુતીયા પા કાટા હૈ કે નહિ ?? “”

સાલું ચૂંટણી જતા ની સાથે પટેલ ને અનામત ની જરૂર જ નથી. હાર્દિક ભાઈ જલસા કરે છે હા લાઇમ લાઈટ માં રેવા માટે થોડા ગતકડાં થાશે કેમ કે 2019 ની ચૂંટણી માં માલ ભેગો કરવા કૈક તો કરવું જોશે ને !!! અલ્પેશ ને જીગ્નેશ તો ધારાસભા માં બેસી ગયા છે તો એ એનું ફોડી લેશે પણ અમારા ભાઈ શ્રી હાર્દિક ને નવા સીડી  કાંડ ના થાય એવું કૈક કરવું જોશે ને !!!!  હાર્દિક ને કહી SC /ST વારા ખાટી  ગયા ને તું જનરલ વારો રિયો ઉભો એ બંને તો ધારાસભા માં બેસી ગયા ને હવે કાયમ જલ્સા કરશે !!!

તો હવે આવા જાતિવાદી નાટક નો અત્યારે બ્રેક છે નાટક પુરા નથી થિયા  ….આ નાટક ને બીજા ભાગ માટે 2018 ના મધ્ય માં  આવશે તો તૈયાર રહેજો.. બધા જાતિવાદી નેતા લોલીપોપ આપશે એ ખાઈ ને ” ચુતીયાપા ” કપાવા માટે તૈયાર એવા લોકો તૈયાર રહેશે એમાં બે મત નથી.

 

Advertisements