ફેસબુક માં લાઈક ની જેમ ડીસ-લાઈક નું બટન ઘૂસાડો !! -અટકચારો

ફેસબુક એટલે સુ એ આજે કોઈ ને કેવાની જરૂર નથી. નવરા હોઈ કે ના હોઈ આપડે ફેસબુક માં તો હાજર હોઈ 😉 . ફોટા મુકવાના … સ્ટેટસ અપડેટ કરવાના ..કોઈ ને આપડું કૈક ગમે તો લાઈક કરે . પણ કયારે વિચાર આવીં છે કે કોઈ ને ના ગમે તો ડીસ-લાઈક નું બટન દબાવું હોઈ તો …?? પણ નથી …એટલે જખ મારી લાઈક દબાવું પડે છે 🙂 ફેસબુક વારા આવું ડીસ-લાઈક નું બટન મુકે તો …મજા પડે …ઝઘડા થાય હો. એટલે તો આ ફેસબુક વારા મુકતા નથી .પણ આજે આપડે આ અટકચારા માં મજાક કરવા ડીસ-લાઈક નું બટન મુકીએ. આમ તો કોઈ ભાઈ એ ભેજા મારી કરી ને અપ્લીકેસન બનાવી છે એના થી થાય છે …. તો લિયો સ્ટેપ કેવી રીતે કરવું [ તા. ક આ અટકચારો ખાલી એકવાર માટે જ છે કાયમ માટે નહિ આવે ડીસ-લાઈક નું બટન ]

૧) નીચે ના બ્લુ કોડ ની કોપી કરી લિયો ને તમારા બ્રાઉઝર માં પેસ્ટ કરી ને ….એન્ટર

http://www.facebook.com/connect/uiserver.php?app_id=138863726203206

&method=stream_publish
&redirect_uri=http://www.facebook.com
&action_links=[{“text”:”Dislike”,
“href”:”https://www.facebook.com/ashvin1351″}]

૨) એટલે આવું આવશે ત્યા થી કઈ પણ લખી ને તમારું સ્ટેટસ અપડેટ કરો જેમ કે… ” જોવો આવી ગયું ડીસ-લાઈક નું બટન ” …શેર નું બટન દબાવો

..

૩) એટલે તમારા સ્ટેટસ માં ડીસ-લાઈક નું બટન આવી જાશે .. ઉપર ના કોડ માં મેં મારી પ્રોફાઈલ ની લીંક મૂકી છે તમે .ત્યા બીજી કોઈ પણ લીંક મૂકી શકો છો ..

કરો ગામ ને હેરાન ….આમ પણ નવરા ફેસબુક માં મારી જેમ ટાઈમ પાસ કરતા હોઈ એને 🙂

Advertisements

One thought on “ફેસબુક માં લાઈક ની જેમ ડીસ-લાઈક નું બટન ઘૂસાડો !! -અટકચારો

તમારી કોમેન્ટ !!!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s