એવો ડ્રેસ પહેરીને કોર્ટ પણ આવી વિલિયમ્સ, દેખાઈ ગયું બધું

એવો ડ્રેસ પહેરીને કોર્ટ પણ આવી વિલિયમ્સ, દેખાઈ ગયું બધું

ઉપર નું ટાઈટલ એ મારી ભાષા નથી 😉 …. . હવે કાંઈ બાકી નથી સીધે સીધું લખી નાખે તો પણ સુ વાંધો છે . કે આ દેખાઈ છે ને ફલાણું દેખાઈ છે . મને પણ ખબર છે મારે આવી ભાષા નો ઉપયોગ મારે ના કરવો જોઈ. પણ આજે જે આપડા ગુજરાત નું સૌથી વધારે વાંચતા અખબાર નો દાવો કરે છે એવા શ્રી શ્રી પ પુ ધ ધુ . અખબાર દિવ્ય ભાસ્કર નું શિર્ષક છે.

ઘણી વાર એવા ફોટો હોઈ છે કે જેને કદાચ આપડી હિન્દી ફિલ્મ રાખી ને તો સેન્સર બોર્ડ પણ કાતર ફેરવી દિયે . પૂરે પૂરી એક આખી એક ટીમ હશે મને એમ આ કામ કરવા . સીધે સીધું છુટ થી લખવા નું મજા આવે એમ. અને જો કોઈ લેખકે આવી ભાષા નો ઉપયોગ એના પુસ્તક માં કરીઓ હોઈ તો હોબાળો કરી નાખે , ફલાણા લેખક આવું લખે છે ને તેવું લખે છે . આ છાપા વારા ને લખવા માં કઈ નહિ આડું આવતું હોઈ ? આજે જે ભાષા નો ઉપયોગ છે એ એક સૌથી વધારે વાંચતા ગુજરાતી અખબાર નો દાવો કરવા ને લાયક છે …?

હા મને ખબર છે આના થી કંઈ ફેર પાડવાનો નથી . ઘણી વાર આપડે ઈલેટ્રો મીડિયા નો વાંક કાઢી છી કે કે એ લોકો આમ કરે છે તેમ કરે છે .પણ અહી તો એની માથે ચાર ચાસની ચડે એમ છે . આ સમાચાર છે ???? કાંઈ ના મળે તો લોકો ને સાઈટ પર જકડી રાખવા મજા આવે આવું લખી કે છાપી મારવા નું. એમાં કોઈ સક નથી કે અખબાર એ લોકો ની અવાઝ છે . પણ આવા સમાચાર છાપી ને …  😦 .. આ સમાચાર સાથે નીચે રીલેટેડ પોસ્ટ આવે છે એ જોજો જામી ને જમાવટ પડે આવું છે .

ને એકવાર ફોટા પણ ………………………………….. વાંચી લો અહી ....
Advertisements

One thought on “એવો ડ્રેસ પહેરીને કોર્ટ પણ આવી વિલિયમ્સ, દેખાઈ ગયું બધું

તમારી કોમેન્ટ !!!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s