તમે સારું એવું ભણીયા છો ? છતા પણ તમારી પાસે સારી નોકરી નથી…..

તમે સારું એવું ભણીયા છો ? છતા પણ તમારી પાસે સારી નોકરી નથી…..

Advertisements

2 thoughts on “તમે સારું એવું ભણીયા છો ? છતા પણ તમારી પાસે સારી નોકરી નથી…..

તમારી કોમેન્ટ !!!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s