દિલ ની નવા જૂની !!!

દિલ ની નવા જૂની

આજે એક ફેસબુક મિત્ર દિપાલી ના સ્ટેટસ પર જૂની લખેલી લાઈન કોમેન્ટ રૂપે મૂકી તો જૂની યાદ આવી ગયી ને ડાયરી ના પાના ઉથલાવિયા ક્યારેક લખેલી ૩-૪ લીટી ની મારી વાતો આજે મુકું છું. હા એમાં ઘણી વાર કઈ મતલબ નહિ નીકળે પણ મન ની વાતું છે ….માટે ચલાવી લેજો
…………………………………………………………………………….
અઢી ક્ષાર ના ઓથે હજુ એકલા ઘણી પંથ કાપવો છે .
નથી તું સાથે પણ , તારી યાદ ની સંભારને કોઈ બીજા સાથે પણ કાપવો છે .
…………………………………………………………………………………………………….

તારી યાદ માં લખેલા સબ્દો પૂછે છે ,તારી સાથે ગુજારેલો સમય પૂછે છે .
નૈનો મહી ના આંસુ પૂછે છે ,એક સવાલ તારી મારી જુદાઈ નો

નથી હું કે તું આના જવાબદાર આ વાત તો હવે વિધાતા ને પણ વસમી લાગે છે .
…………………………………………………………………………………………………………
મોજ હતી કૈક એવી , બેફીકર થી ફરતો હતો
સુનું સુનું છે હવે બધું એવું , આજ પ્રેમ નો ફકીર થઈ ફરું છું .
………………………………………………………………………………………………….
ઉડતી લટ ની આવી અદેખાઈ ..વાયરા થઈ ના દેખાઈ
વાયરો થીઓ વંટોળ ને મારી પ્રેમ ની ઝુપડી વિખાઈ
…………………………………………………………………………………………………….
મન થી મન ને તન થી તન મળિયા આપડે
તો પછી શા માટે ના મળી સાકિયા સુતર ના તાતણે ?
…………………………………………………………………………………………………..
એની અદાઓ ના દીવાના થઇ ગયા ,એના પ્રેમ ના વરસાદ માં ભીંજાઈ ગયા
હવે અને ક્યાં થી કદર હોઈ અમારી ,એ તો હવે બીજા ના થઇ ગયા .
…………………………………………………………………………………………………
પૂછયું કોઈ એ આ દિલ ને કે પ્રીત કોને કરી ,જાણવા છતાં જવાબ ના આપી સકીઓ
યાદ કરીયા જેને હર શ્વાસ માં ,ખરા સમયે એ પણ સાથ ના આપી સકિયા
…………………………………………………………………………………………………..
કોઈ અજાણ છે ” અઢી અક્ષર ” થી ,તો કોઈ ને અસર નથી હોતી
બહુ ઓછા ને હોઈ છે નસીબ ” અઢી અક્ષર ” ,તો મળે અને કદર નથી હોતી
……………………………………………………………………………………………………
આવી છે મોસમ પ્રેમ ની બકા !!

તો લાવ દિલ ના દરવાજા ની મરામત કરી લવ
કુદરત કરે થોડી રહેમત તો હું પણ પ્રેમ કરી લવ
…………………………………………………………………………………………………
જલક જોવા માટે જોવાતી વાટુ ….ને આજે સામા માળિયા નો પણ રંજ છે
લીલાછમ દેખાતા પાન નો આજે …આ પાનખર માં રંગ કાંઈક ઓર છે ..

થતી એ સ્મિતો માં વાતું ..આજે નજર પણ નાં મેળવી સાકિયા નો પણ રંજ છે
ભાર હતો મેરુ તણો આજે એ… ચુલબુલી આખો નો રંગ કાંઈક ઓર છે …

દૂર થી થઈ જાતી વાતો ..ને સમણા ની મુલાકાતો ના સાક્ષી તકિયા હતા
ભીંજાશે આજે એ આંખું ,,,.”અશ્વિન” ને આજે પણ સાથી એ તકિયા હશે

Advertisements

તમારી કોમેન્ટ !!!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s