પ્રેમ એટલે ……. કોલાવેરી દી

પ્રેમ એટલે ……. કોલાવેરી દી !!!

રોમીઓ ને જુલિયેટ થી માંડી ને આજકાલ ભાગીને લગન કરે છે એ લોકો સુધી માં કોઈ ને ખબર પડી છે પ્રેમ એટલે સુ ? ના…કોઈ ને નહિ !! પૂછો તો એટલું કહે એ મને ગમે છે ….એને જોવું એટલે વેરણ રણ પણ કાશ્મીર નો ગુલાબ નો બગીચો … તો હવે હું કહું છુ .પ્રેમ એટલે .આ why this kolvari di ? તમને કે મને કઈ ખબર પડે છે વાઈ ધીસ કોલાવેરી દી ? તો પણ આપડે કોલાવેરી દી ….નો કાગરોડ કરી છીએ .ને …તો બસ આવું જ છે આ પ્રેમ નું ..કઈ સમજણ ના પડે તો પણ જામી રેવાનું …કઈ ખબર પડે કે ના પડે

કોલાવેરી દી નું પણ સાલું કેવું પડે હો .જમાવટ કરી છે ને કાંઈ ..ધનુસે ..કાન સુધી ખાલી પણછ ખેચી ને કોઈએ એમાં ફેસબુક જેવી સાઈટે તીર ભરાવી નાખ્યું એવું લાગે છે .રજનીકાન્ત તો રજનીકાંત પણ એના જમાઈ પણ સુભાન અલ્લાહ .!!

લાગે છે આ લગન ની સીજન માં આ why this kolvari દી માં ડિસ્કો કરવો પડશે ..ને ભાંગડા ની જગ્યા એ ..ધોતી પેહેરી કોલાવેરી દી કરવા નું .(Not Bad !!! ) જાવેદ અખ્તર સાહેબ થી હજમ ના થયું તો અને કોલાવેરી દી નો ગેસ ચડી ગયો !! દેસી ઘી ના લડવા જેવું …આ કોલાવેરી દી ની સફળતા જાવેદ સાહેબ ને આફરો ચડાવી દીધો . .ને સોનું નિગમ નો ૪ વરસ નો ગગો પણ કોલાવરી દી કરી ને ,,જાણીતો થી ગયો હો !!

હવે કોઈ ને સંગીત માં Ph .D . કરવું તો આ કોલાવેરી દિ પર થઈ શકાઈ હો ..!! આપડા શાહરુખ ખાન ને કોઈ સમજાવે કે અકોણા(akon ) ને લઇ ને છમક છલો નહિ why this kolvari દી કરો !!

Advertisements

તમારી કોમેન્ટ !!!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s