હેપ્પીવાલા બર્થ ડે………

હેપ્પીવાલા બર્થ ડે………
કોઈ ની અટક હેપ્પીવાલા હોઈ તો …..બંધ બેસતી ટોપી ના પહેરતા …..આજે મારો હેપ્પીવાલા બર્થ ડે. છે,,,,રાતે ૧૨ વાગે થી ફોન .. એસ .એમ .એસ આવા ના સરુ થઈ ગયા છે ..ઘણા એ રાતે ૧૨ વાગે એટલે મેસેજ આવે એવો સેટિંગ કરી સુઈ ગયા છે ,,,,ને ને ફેસબુક માં લોકો ને સવારે ખબર પડશે એટલે ……દીવાલ પર …many many happy return of day .. આવશે …પણ મજા આવે છે

…..અને હા મારા જે આજુ બાજુ માં રેતા મિત્રો કાલે રાતે ……બહાર જમવા આવું છે …..એવું કહીસ ને ત્યારે ….વિશ કરશે …..

ને તમે લોકો અહી …કોમેન્ટ માં .વિશ કારસો ….તો એડવાન્સ માં ….. Thank you So much …………………….

Advertisements

5 thoughts on “હેપ્પીવાલા બર્થ ડે………

તમારી કોમેન્ટ !!!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s