એડમીસન એક મિસન !!

એડમીસન  એક મિસન !!

આપડે તો બહુ ભણેલા નથી .૧૦ ચોપડી માંડ માંડ પાસ   ,,,ને આ  એડમીસન  ની રામાયણ માં બહુ નથી પડિયા. ૫ વરસ ના થયા ત્યારે   ગામ ની નિશાળ માં બેસાડી દીધા ને ત્યા થી હાઈસ્કુલ માં …..પછી જય સિયા રામ !!

પણ આજે ખબર પડી કે એડમીસન એ એક મિસન થી જરા પણ ઓચ્છુ નથી .આજ જોરદાર અનુભવ થઈ ગયો  કે આ એડમીસન માં તો ભારે માથા કૂટ છે . એમ.સી.એ માં એડમીસન માટે આજે રાજકોટ ની મુલાકાત લીધી  એક વાલી તરીકે ….!! . નેટ પર થી ફિલ ચોઈસ  કરો …પણ હજી ચલન લઇ ને બેંક ની લાઈન  માં ઉભા રેવા માંથી છુટકારો નથી મળીઓ . બધું online   છે  પણ પૈસા ભરો ચલન થી!!! … જો આવડું મોટું કમઠાણ કરે ..  ફોમ નેટ પર મળે . જગ્યા મળી કે ના મળી એ નેટ પર ….તો પૈસા online  લેવાઈ અવું ના થાય!!!

ને પૈસા ભરી ને કેવાતા હેલ્પ સેન્ટર જાવ  તો  ..ત્યા હેલ્પ જેવું   કઈ ના હોઈ …મોટી મોટી કોલેજ હોઈ પણ હેલ્પ સેન્ટર આ બાજુ છે  ===> આવું  પાટિયું મારવા  ની હિંમત ના કરે .આખી  કોલેજ ફિંદી નાખો નીચે ……ભોયરા માં હેલ્પ સેન્ટર નીકળે ….રાજકોટ ની એક કોલેજ નું નામ માં આત્મા  આવે પણ ક્યા દેખાણી નહિ . મસ્ત મજા નું કેમ્પસ પણ સ્ટાફ .  …બંધુક હોઈ તો સીધો ભડાકો કરવા ની ઈચ્છા થાય …

હેલ્પ સેન્ટર થી ફરી પાછા …જે કોલેજ માં એડમીસન મળિયું  હોઈ ત્યા જાવ, …પણ ત્યા ગયા તો એમ થયું   કે વાંધો નહિ ..કે અહી કૈક છે !!! ગમે એમ તો મારવાડી ને …હા કોલેજ નું નામ છે ..મસ્ત મજા નું કેમ્પસ છે ….નવી કોલેજ છે …ને  કામ કાજ ચાલુ છે બાંધકામ નું  …ત્યા કૈક આ બાજુ છે  ===> આવું  પાટિયું મારેલું હતું અને એ પણ કૈક માણસ ના મેળ માં ….વિગત સાથે ..ને  રેસેપ્સન માં પણ મારવાડી જેવો મસ્ત જવાબ મળીઓ …(છોકરીઓ જ હોઈ ને !!! )

૧૧ વાગ્યા થી સાજે લાસ્ટ માં ૫ વાગે ….આ એડમીસન ના મીસન નો છેલ્લું સ્ટેપ પૂરું થયું …………..આજે ખબર પડી કે વાલી એટલે શું ?  રામાયણ ના વાલી અત્યારે હોઈ ને તો એડમીસન નું  મિસન પૂરું કરે ત્યા એ પણ હાંફી જાય !!   . આ latest  વાલી ઓ ને તો …દાદ દેવી પડી હો  ..

Advertisements

One thought on “એડમીસન એક મિસન !!

તમારી કોમેન્ટ !!!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s