ફરી પાછા ગુજરાતી બ્લોગ માં ….

માફ કરજો મિત્રો …..થોડા દિવસ પહેલા ….મારા આ   ગુજરાતી બ્લોગ ને બંધ કરી નાખીઓ હતો પણ ..ઘણા લોકો ના મેઈલ  ને ઘણા લોકો નું  રૂબરૂ પણ પૂછયું કે સા માટે  ગુજરાતી બ્લોગ બંધ કરી નાખી,,,પણ એમાં અવું હતું કે આ બ્લોગ નો PR  (Page Rank) સારો છે…ને જીવ રહીઓ નહિ તો મારા બીજો …જે બ્લોગ છે એને …ગુગલ માં લાવવા માટે ઉપયોગ કરવા નું ચાલુ કર્યું હતું પણ …..બધા એ બહુ પૂછ પૂછ કરીં તો એમ થિઊ કે આ તો ખોટું થઈ ગયું ….

માટે ફરી પાછો ગુજરાતી બ્લોગ ચાલુ કરી નાખીં છે …..અગાઉ તમે લોકો એ જે પ્રેમ આપીઓ તો એ પાછો આપસો આવી મને આશા છે ,,સુબહ કા ભૂલા સામ કો ઘર લોટે તો ઉસે ભૂલા નહિ કહેતે …..તો ફરી પછી મારો અટક્ચારો ને બકબક તમને ….વાંચવા મળશે …..

મને ખબર છે ઘણા લોકો એ મને ઘણું કહિઊ છે મેઈલ માં તો રીત સર મારો વારો કાઢી નાખીં ઓં છે   …નામ નહિ લખું …!!!!..તો ફરી પાછા …અહી આમ ને આમ ગુજરાતી માં મારા કૈક બકબક સાથે મલસુ……. મારો Twitter માં પીછો કરવો હોઈ તો  અહિ થી કરી શકો છો 

Advertisements

5 thoughts on “ફરી પાછા ગુજરાતી બ્લોગ માં ….

  1. Arvind Adalja કહે છે:

    ચાલો સવારનો ભૂલ્યો સાંજે પાછો ઘેર આવે તો ના તો નહિ જ પડાય ને ? જાગ્યા ત્યારથી સવાર ખરું ને ? પન આહવે બકબક નહિ પણ ભક ભક કરવાનું રાખજો જેથી કંઈક નવું શીખીને પાછા આવ્યા છો તેમ સમજાય !

તમારી કોમેન્ટ !!!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s