ફેસબુક ના મિત્રો ને ગુગલ+ ના કુંડાળા માં લઇ આવો

આ ગુગલ+ એ એના  કુંડાળા (Circles) કરિયા છે. તો હવે  ફેસબુક માં જે મિત્રો નો પથરો કરીં છે એ લોકો ને ગુગલ+ ના કુંડાળા માં લઇ આવા હોઈ તો ?? તો એક આસાન અને  સીધો રસ્તો છે ..આપડું હુહા મેઈલ ….માફ કરજો ….યાહુ મેઈલ …ફેસબુક ના મિત્રો છે એ લોકો ને યાહુ મેઈલ ના કોન્ટેક માં ઈમ્પોર્ટ કરી લેવા ના ..ને ગુગલ+ ના કુંડાળા (Circles) માં આમાંત્રણ  દઈ  દેવાનું … પછી  જે તે ને કુંડાળા માં નાખી દેવાના ………કેવી રીતે એ કહું …!!!

  1. .યાહુ મેઈલ માં લોગીન થી જાવ …..ના હોઈ તો નવું બનાવી લીઓ…
  2. પછી .યાહુ મેઈલ ના કોન્ટેક option માં   import Contact માં જઇ ને ફેસબુક ના કોન્ટેક ને ઈમ્પોર્ટ કરી લો ….આ કરો ત્યારે ફેસબુક માં લોગીન રહેવું ..ને ફેસબુક ને acess આપી દેવો
  3. થોડીવાર માં તમારા ફેસબુક ના મિત્રો   ઈમ્પોર્ટ થઈ જશે …….
  4. હવે ગુગલ+ માં જઇ ને એનાFind and Invite માં Find and Invite માં  માં જઈ  ને યાહૂ માંથી લઇ લેવાના …

બસ હવે ગુગલ માં કુંડાળા (Circles) કરો……

Advertisements

તમારી કોમેન્ટ !!!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s