ઈ-ફેસબુક.ઈન ની ખરીદી

e facebook

અરે બાપા ફેસબુક નથી લીધું પણ ઈ-ફેસબુક.ઈન એક ડોમેન લીધું છે . માટે તો આ બ્લોગ ને અપડેટ કરવા નો ટાઈમ નથી મળતો .

ના બાપા આ ટાઈમ કોપી પેસ્ટ વારો બ્લોગ નથી ……હા થોડી થોડી ખરી ….પણ યાર કરવું પડે છે . મોરબી ના ઘૂટું માં બેઠા બેઠા …..ક્યાં નવા સમાચાર ગોતવા જવા તો થોડા બ્લોગ વાંચી ….. રસ કાઢી ને ….આપડી ખીચડી ત્યાર કરવા ની ……

હજી ગુગલ દેવતા ની નજર માં નથી આવિયા ..એટલે હજી કોઈ જોવા માટે નથી આવતું પણ …થઈ જશે …

આ મારા ગુજરાતી બ્લોગ ને અપડેટ કરવા તો થોડો ટાઈમ મળી ગયો….તો થોડું લખી નાખ્યું ……તો લિયો વાંચો મારો બ્લોગ

http://efacebook.in

Advertisements

One thought on “ઈ-ફેસબુક.ઈન ની ખરીદી

તમારી કોમેન્ટ !!!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s