મારું બેટું ભારે કરી

જલસા નું તો કેવાઈ નહિ…લે ..મોજ ની ખોજ  કરવી એટલે આપણું કામ… .૯૦૦ જણા જોય ગયા તા બ્લોગ પર  બે દિવસ પેલા ……આજે ૧૦૦૦ થઈ  ગયા .બોલો .તો આપડે જલસા નું કીધું  તું પણ.  હવે એ માંડી વળવું પડશે .ગૂગલ  દેવ નું કૃપા હવે મારા કોપી પેસ્ટ વાર બ્લોગ પર  નથી.ગૂગલ નો મગજ હટી ગયો ને મારા કોપી   પેસ્ટ વારી સાઈટ પર  જાહેરાત ના પાટિયા ઉતારી લીધા .(કહી દીધું કે ભાઈ તમે તમારી આ ચોક્ખી ….દૂધ જેવી ….****** બંધ કરો )…આવક બંધ થઇ ગયી…. ચિંતા કરો માં આ પહેલી વાર નથી થીઉ. આ અગાઉ પણ આવી ઘટના બની ગયી છે. એમાં હરખ શોક કરવા જેવું નથી.

જલસા નું સુરસુરિયું ….આવક વગર ખર્ચા ના કરાઈ નહિ તર ટેફા લેવા પડે . માટે માફ કરજો (નહીતર થાય એ કરી લેજો !!!) ટુક સમય માં ૧૦૦૦ જણા જોયી ગયા. જેમાં તમે આવી ને મારી બકબક વાંચી ..મોજ આવી ..મને આવી ને તમને આવી જ હોઈ ને ……..(ના આવી હોઈ તો કયો કોંને …Commnet    માં ધબધબાટી બોલો વો …..commmnet ને મંજુર તો મારે કરવી છે ને ……   )

ગૂગલ  દેવ ને રીજવવા કૈંક કરવો પડશે . સાલું સાલીયાણાં   પાછા બંધ થૈઈ ગયા …ખરખરો તો કરજો ….મને સારું લાગશે .

હુમ થે જીને કે સહારે વોહ હુએ ના હમારે ….

Advertisements

તમારી કોમેન્ટ !!!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s