મારો બ્લોગ મીઠો મીઠો

મારો ગુજરાતી બ્લોગ છે પણ લોકો વાંચે એનો આંનદ થીઓ કેમ કે આજ સુધી માં ૯૦૦ જણા મુલાકાત લઇ ગયા છે .મારા કોપી પેસ્ટ વારી સાઈટ મતો રોજ ૫૦૦૦ જણા આવે છે . પણ આ ગુજરાતી બ્લોગ માં રોજ ૫ જણા જોવા આવે તો પણ એ બહુ મીઠા લાગે છે કેમ કે આ મારું છે . ના કોઈ ની કોપી ના DMCA (એ એક જાત નો કાયદો છે બહુ જણાવું નહિ…… )ના લોચા લબાચા …

ઓલી સાઈટ માં તો રોજ ને રોજ કૈક હોઈ છે …આહી તો કોઈ ના કે આ મારું છે ,,,સુ કરી યાર અગ્રેજી બહુ સારું નહિ માટે લખવા માં લોચા થાઇ છે . બાકી ગુજરાતી માં કે તો છાપો મારી દવ…. તો સાલું ગુજરાતી માં કોંણ ગોતવા જાય…(GOOGLE MA KOI SEARCH NA KERE NE ) …..

આપળા બ્લોગ ના ૧૦૦૦ જણા થાઇ એટલે કંઈક જલસો કરશું ,,,સુ એ ૧૦૦૦ જણા થવા દિઓ એટલે કંઈક કરશું ,,,,,કોપી પેસ્ટ વારી સાઈટ માંથી કમાઈ છીએ .માટે ખર્ચો કરવો પોસાઈ,..ગૂગલે ની દયા છે આ મહીને માટે કંઈક બહુ મોટો નહિ પણ નાનો જલસો કરશું ,, (પછેડી એવડી સોળ તણાઈ ને……..નહિ તર પાછા ટેભા લેવા પડે …. ), સુ છે એ તો ટાઈમ આવે કહીસ . (surprise !!!!)

ત્યા લગી  રાહ જોવે ને મોજ કરો ..ફેસબુક માં મિત્ર તરીકે આવતા રીઓ તો તાત્કાલિક ખબર પડી જશે જલસા ની ….

ગુપ્ત ગુપ્ત ..હોતા હે ગુપ્ત ….યહા વાહ ધુવા ધુવા છુપા કહા …ગુપ્ત …એ જાન લે અગર …

Advertisements

One thought on “મારો બ્લોગ મીઠો મીઠો

તમારી કોમેન્ટ !!!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s