જરા કટક બટક….

જરા કટક બટક….

  • સારી આવી ગરમી પડે છે ને પંખો હવે હવા ફેકવા માં કરકસર  કરે છે  એવું લાગે છે (દોસ્ત દોસ્ત ના રહા…)
  • કમળો બાપ રે !!!! મોરબી માં જમાવટ કરી છે ને કાઈ …. (કમળો હોઈ અને પીળું દેખાઈ !!! )
  • મોરબી ના પાડાપુલ પર  ગોલા બંધ ….રોનક વઈ  ગયી સાલી (પેટ માં ઠંડક સાથો સાથ આંખો ને પણ ઠંડક થાતી .. .)
  • આજે રાતે ફીલીમ જોવા જવા નો પ્રોગ્ગ્રામ છે  (તા.ક.મિત્રો એ આવ વું  હોઈ તો પોત પોતા ના ખર્ચે…બહેનપણીઓ આવતી જ રીઓ !!! )
  • બાપુ ના સાલીયાણા બંધ થઈ ગયાતા એ  ચાલુ થઈ ગયા મારી હોસ્ટીંગ   કંમ્પની   એ કોપી પેસ્ટ વારો બ્લોગ પાછો    ચાલુ કરીઓ (હમ નહિ સુધરેગે…કુતરા ની પૂછડી વાંકી ને વાંકી !!! )
  • ઘણા ટાઈમ પછી  ફોન  માં એક  મસ્ત મીઠો  અવાજ સાભળવા મળીઓ  (……અરે બાપા મોબાઈલ  નું બીલ  નથી  ભરાણુ તો કંપની વારી છોરીનો   ખરા બપોરે ઉઘરાણી નો ફોને હતો )
  • કન્યા પધરાવો સાવધાન …. લાડવા ખાવાની મૌસમપાછી ચાલુ થશે  …..(મેરા નમ્બર કબ આયેગા. ???.ધીરજ ફળ મીઠા  ..આશા અમર છે !.. )
  • twitter  નુ ટેટવું   દબાવી  નાંખિઊ   (ફેસબુક તેરા ક્યાં હોગા ???)
  • બિપાશાનો મેસેજ, ‘આઈ એમ સિંગલ’! (..હાસ હવે વારો આવે લાગે છે !!.)

“” મારા નખ ના પરવાળા જેવી ચુંદળી..મારી  ચુંદળી નો રંગ રાતો …ઓ લાડી ઓઢો  ને સાહેબજાદી  ચુંદળી ..રે …””

Advertisements

3 thoughts on “જરા કટક બટક….

તમારી કોમેન્ટ !!!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s