ઘસાતા ગાંધી – ગ્રેટ સોલ

રાષ્ટ્રપિતા મહાત્માગાંધી ના જીવનપર લખાયેલાં વિવાદાસ્પદ પુસ્તક ‘ગ્રેટ સોલ: મહાત્મા ગાંધી હિઝ સ્ટ્રગલ વીથ ઈન્ડિયા માં ગાંધી વિશે ઘણું ઘસાતું લખીયુ અવું કહેવાય છે .

પેલા અમેરિકા ના એક ભુરીયા “” જોસેફ લેલિવેલ્ડે “” એનો લવારો કરીઓ છે અવું કહેવા માં આવે છે …હજી ગાંધીજી અંગેનું ચર્ચાસ્પદ પુસ્તક બજારમાં મળતું નથી અને ગુજરાત માં વાંચવા પણ નહિ મળે કેમ કે ગાંધીજીના જીવન પર લખાયેલાં વિવાદાસ્પદ પુસ્તક પર ગુજરાત સરકાર દ્વારા પ્રતિબંધ મુકી દેવામાં આવ્યો છે.

ગાંધી બાયસેક્સ્યુઅલ હતા ,ગાંધીજીના હરમન કેલેનબેચ નામની મહિલા પ્રત્યે સ્નેહ હતો , અવું ઘણું બધું લખવા માં અવિયું છે .પરંતુ હજી આ પુસ્તક ભારત માં બજારમાં મળતું નથી ને પેલા તો બેન(પ્રતિબંધ) મારવા માં આવ્યો છે , એ ભુરીયા “” જોસેફ લેલિવેલ્ડે “” લેખક દ્વારા સનસનાટી ફેલાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે આવું કહેવાઈ છે .

ઢાંકપિછોડો કરવાથી કઈ થવાનું નથી અને પ્રતબિંધિત વસ્તુઓ માટે લોકોની ઉત્સુકતા વધવાની જ છે . અને ગાંધીજી વિશે વધુ પડતાં સંવેદનશીલ છીએ એમાં કોઈ સક નથી !! …જોયે સુ થાઇ છે ….

વૈષ્ણવ જન તો તેને કિહયે, જે પીડ પરાયી જાણે રે

Advertisements

તમારી કોમેન્ટ !!!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s