કપડવંજ ની શેરીઊ માં મોન બાઈ આહ ઉહ ……

પોસ્ટ નું ટાઈટલ  વાંચી તમને માં થશે કે ,,,કે મને  ઉતર ગુજરાતી લોક ગીત નો કલાકાર બનવાના અભરખા જગ્યા છે ..પણ અવું નથી આ કૃપા છે ચીના ના મોબાઈલ  ની  જીયાર થીચીના ના મોબાઈલ   આવિયા છે એ પછી તો  બસ કે કોઈ  પણ જાહેર વાહન માં મુસાફરી કરો એટલે એક સાથે મફત માં ત્રણ  ચાર કે પાંચ  અલગ અલગ  ગીત  સાથે સંભાળવા મળે . અને એમાં પાછા ગુજરાતી ગીત !! એ ની તો મોજ કાઈક  અલગ છે …

જે તાલુકો કે જીલ્લો આવી આવે એવા  ગીત મળે …..રાજકોટ જીલ્લા  માં હોઈ તો ફરીદાબેન મીર સંભાળવા   મળે ને સુરેન્દ્રનગર માં સુરેશ રાવલ કે બટુક મહારાજ સંભાળવા મળે……

નસીબ જોગે મારે તો  મોરબી થી હળવદ જવા નું એટલે રાજકોટ જીલ્લા માંથી સુરેન્દ્રનગર જીલ્લા માં જવા નું  …રોજ કૈક નવું  ને નવું  સાંભળવ   માં આવે
ક્યારેક  “‘કપડવંજ ની શેરીઊ  માં મોન બાઈ આહ ઉહ ……  “” ને ક્યારેક “”પાધર ની ઓમ્બલી હેઠે આવજે  ઓલિ  છોરી …”” એવા હિન્દી ફીલમ  ના  આઈટમ  સોન્ગ્સ ને સરમાંવે એવા ગુજરાતી આઈટમ  સોન્ગ્સ ઊંચા સ્વરે  સંભાળવા મળે છે…..

ને ઘણી વાર મોજ પણ આવે છે આવા મોબઈલ ના દેકારા માં
વગર પત્ની એ પત્ની વારા થઇ  જાયે છીએ..   કોઈ બીજા ની બાયડી ની ટીકીટ ..બસ નો કંડકટર આપને પકડાવે છે ..

((રાહ જોવું છુ  કે ક્યારે  કાયદો આવે કે જાહેર માં મોબઈલ પર ગીતો વગાડનાર  ને  બે ધોકા …ના મારવા ની જગ્યા મારી ….પૂરી દેવા માં આવે ))

Advertisements

તમારી કોમેન્ટ !!!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s